Hiện xem tại:

Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh tại Hội Thảo chuyên đề "Phương Pháp Bảo Quản & Chăm Sóc Hoa Cắt Cành Sau Thu Hoạch" - Tổ chức tại Đà Lạt vào ngày 20/06/2012

Seminar5

Screen shot_2012-06-26_at_1.16.12_PM

Seminar2

Screen shot 2012-06-26 at 1.16.03 PM

Screen shot 2012-06-26 at 1.16.53 PM

Screen shot_2012-06-26_at_1.17.01_PM

 

Screen shot 2012-06-26 at 1.16.23 PM

SeminarScreen shot_2012-06-26_at_1.17.29_PM

Hoi Thao 6

Hoi Thao 7

 

Meeting2

Meeting1

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ "BẢO QUẢN HOA CẮT CÀNH SAU THU HOẠCH' Ở CẤP ĐỘ NGƯỜI BÁN SỈ & NGƯỜI TIÊU DÙNG:

(Tổ chức tại Chợ HỒ THỊ KỶ vào ngày 22/06/2012 - Phối hợp giữa Công ty Dinh Dưỡng Hoa Việt, Hãng Gadot Agro, Hợp Tác Xã Phương Đông Quận 10 và Công ty TNHH Thành Nam":

Screen shot 2012-06-28 at 9.53.35 AM

Screen shot 2012-06-28 at 9.54.27 AM

Screen shot 2012-06-28 at 10.33.14 AM

Screen shot 2012-06-28 at 9.52.57 AM

Screen shot 2012-06-28 at 9.55.38 AM

HOẠT ĐỘNG THĂM VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA SAU THU HOẠCH TẠI MỘT VÀI TRANG TRẠI HOA TẠI ĐÀ LẠT:

Trang Trại Hoa Cúc Công ty VIỆT NHẬT:

Vuon Viet Nhat2

Vuon Viet Nhat1

Trang Trại Hoa TÂM ĐƯỜNG - Đà Lạt

Vuon Tam Duong2

Vuon Tam Duong1

Trang Trại Công ty NGỌC LONG - Đà Lạt

Vuon Ngoc Long3

Vuon Ngoc Long1

Vuon Lily anh Canh

Vuon lily anh Canh 2

Trang Trại Hoa Lily Công ty THÀNH NAM

Vuon Thanh Nam1

Trang Trại Hoa Công ty DASAR ĐÀ LẠT

Vuon Dasar3

Vuon Dasar2

Vuon Dasar1

Hình ảnh quãng bá sản phẩm TOG và Long Life tại Festival Hoa Đà Lạt năm 2011

Screen shot 2012-03-21 at 9.38.39 AM

 

Screen shot 2012-03-21 at 9.40.04 AM

 

Screen shot 2012-03-21 at 9.41.30 AM

Screen shot 2012-03-21 at 9.41.51 AM

 

2. Hình ảnh quãng bá sản phẩm Long Life tại Hội Chơ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng năm 2012