Hiện xem tại:

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Dinh Dưỡng Hoa Việt

Địa chỉ: B9, C4 - 1 Khu TTTM Tài Chính Quốc Tế, Phú Mỹ Hưng; đường Hoàng Văn Thái - Q7 - Tp. HCM

Điện thoại:

(+84) 8 0844 3576

Fax:

(+84) 8 0844 3576

Email:  nguyen.phan@dinhduonghoaviet.vn
Website:  http://www.dinhduonghoaviet.vn
 http://www.vietflowernutrition.vn
Skype:
Yahoo MS: YM:hahaihue2000

 

Người liên hệ: Ms. Bảo Nguyên - Phone: (+84) 946 787 189