Hiện xem tại:

Long life Phù Hợp Cho Mọi Lọai Hoa

Thành phần chính:

Bronopol, Citric Acid, Dextrose và chất khác

 Loại hoa:

Sử dụng phù hợp cho nhiều loại hoa và cành lá trang trí:Hoa Lily, Hoa Hồng, Đồng Tiền, Cát Tường, Cẩm Chướng, BiBi, Cúc …

-   Đây là một giải pháp toàn cầu nhằm phục vụ cho tất cả các loại hoa tươi cắt cành và các cành lá trang trí. Hiệu quả của thuốc dưỡng hoa LONG LIFE đã được kiểm chứng trong điều kiện hoa cắm trong phòng công ty và trong phòng nghiên cứu sau thu hoạch tại Tổ chức nghiên cứu Nông Nghiệp (ARO) ở Israel.

-  Các thí nghiệm được thực hiện dưới sự giám sát của Tiến sỹ Shimon Meir và Tiến sỹ Sonia Philosoph – Hadas thuộc Phòng Khoa Học Sau thu Hoach Sản Phẩm Tươi, Trung Tâm Volcani. Thời gian sống trong bình và chất lượng của hoa và cành lá trang trí được đánh giá qua 4 lần tái tạo (mỗi lần 5 cành), được thực hiện trong một phòng quan sát đạt tiêu chuẩn luôn duy trì ở nhiệt độ 200C, 60-70% RH và chu kỳ chiếu sáng 12 giờ. Hiệu quả của LONG LIFE được kiểm tra ở các loại hoa và cây trồng khác nhau, và 2-3 cuộc thí nghiệm được thực hiện trong mỗi vụ, gồm có hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa đồng tiền, hoa Bibi, hoa chuông, cây roi vàng, hoa bông tai, hoa cát tường, hoa trúc đào, hoa nhện, hoa salem và hoa tràm.

Longlife 19

 

Long Life làm gia tăng chất lượng của bó hồng Mercedes và Soildago Tara

Longlife 23

 

Thuốc dưỡng hoa Long life gia tăng hoa nở và dời sống trong bình của hoa baby cắt cành

Longlife 25

 

Hiệu quả của Thuốc dưỡng hoa Long Life kích thích hoa nở đều

Screen shot 2012-03-27 at 10.14.59 PM

Screen shot 2012-03-27 at 10.15.13 PM