Hiện xem tại:

Những thí nghiệm so sánh

NHỮNG THÍ NGHIỆM VÀ SO SÁNH:

-   Một vài mẫu của những cuộc thí nghiệm này được trình bày bên dưới. Khi so sánh với giải pháp thay nước, sử dụng dinh dưỡng hoa LONG LIFE đã nâng cao một cách ấn tượng khả năng nở hoa và chất lượng của hoa như duy trì được màu sắc tự nhiên và không bị héo, nâng cao khả năng nở hoa.

        -  Trong tất cả các cuộc thử nghiệm hoa tươi đã cắt khỏi cành, LONG LIFE được so sánh là thuận lợi so với các sản phẩm có mặt gần đây trên thị trường và Long life được xem là “dinh dưỡng dành cho hoa tươi cắt khỏi cành” hiệu quả. Vì thế, có thể nói, sản phẩm mới LONG LIFE phục vụ với cách thức đơn giản và hiệu quả, nâng cao chất lượng và kéo dài thời gian tươi khi cắm trong bình của các loại hoa khác nhau và các cành lá trang trí được bảo quản tách rời hoặc trong điều kiện bó thành bó.

LONG LIFE – DINH DƯỠNG HOA TƯƠI CẮT CÀNH (dạng hộp 500 gram)

hinh 1

Long Life ngăn chặn sự sinh trưởng của một số vi sinh vật. Giữ dung dịch trong bình sạch lên tới 14 ngày.

hinh 2

Gia tăng hoa nở

hinh 3

Thuốc dưỡng hoa LONG LIFE hạn chế héo - Giữ bình sạch, không mùi hôi.

hinh 4

Thuốc dưỡng hoa LONG LIFE gia tăng hoa nở - kích thích hút dinh dưỡng

hinh 5

Thuốc dưỡng hoa LONG LIFE ngăn gãy cổ - hoa nở đều

hinh 6

Thuốc dưỡng hoa LONG LIFE gia tăng chất lượng của bó hồng Mercedes và Soildago Tara

hinh 7

Thuốc dưỡng hoa LONG LIFE  gia tăng chất lượng đời sống trong bình của hoa Cẩm Chướng cắt cành

hinh 8

Thuốc dưỡng hoa LONG LIFE gia tăng chất lượng hoa nở - Cúc Hoàng Anh sau ngày thứ 10

hinh 9

LONG LIFE gia tăng chất lượng. hạn chế héo và gia tăng đời sống trong bình hoa

hinh 10

Thuốc dưỡng hoa LONG LIFE gia tăng hoa nở và đời sống trong bình của hoa Baby cắt cành

hinh 11

Hoa Cát Tường sau 7 ngày

hinh 12

Hiệu quả của LONG LIFE giúp hoa nỏ đều

hinh 13

Thuốc dưỡng hoa LONG LIFE giúp chất lượng hoa cải thiện và giữ nước sạch

hinh 14

hinh 15

hoa 5hoa 6

 

hoa 7

hoa 15hoa 16